مرکز رشد

نشست مشترک مدیر مرکز رشد دانشگاه با اعضای گروه مدیریت بازاریابی

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

در راستای تحقق شعار سال 1403 و جهش تولید و فروش واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان، نشست صمیمی اعضای هیات علمی گروه مدیریت بازاریابی با مدیر مرکز رشد دانشگاه صورت گرفت.

در پایان جلسه مقرر شد واحد فناوری در حوزه تجاری سازی محصولات واحد های مستقر در مرکز رشد شکل گیرد.


تعداد بازدید: 86