معاونت دانشجویی و فرهنگی

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی

۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی

متن کامل

رتبه بندی سراهای دانشجویی غیر دولتی

۷ تیر ۱۳۹۹

جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی درخصوص رتبه بندی سراهای دانشجویی

متن کامل

صورتجلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی بابت اجاره بهای پرداختی نيمسال دوم 99-98

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مقرر گردید دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی غیردولتی استان گلستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بابت اجاره بهای سراهای دانشجویی حداکثر 60 درصد مبلغ اجاره بها را بابت هزینه های اجاره ساختمان و یک نفر پرسنل حفاظت فیزیکی پرداخت نمایند.

متن کامل
۱۲