مدیریت امور دانشجویی

به روزرسانی سامانه صندوق رفاه دانشجویان و ادامه ارائه خدمات پس از زمان به روزرسانی

۸ بهمن ۱۴۰۱

به منظور به روزرسانی اطلاعات و انتقال به سامانه جدید، سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان

متن کامل

لینک سامانه انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت 1401

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان گرامی:جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویی

 

متن کامل
۱۲۳۴۵