مرکز تحقیقات ابر اشیاء

انتصاب رئیس مرکز تحقیقات ابر اشیاء

۲۵ دی ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا صفا (عضو هیات علمی گروه مهندسی برق) به عنوان  رئیس مرکز تحقیقات ابر اشیاء منصوب شد.

متن کامل
۱۲