مرکز رشد

ارتباط با ما

آدرس: استان گلستان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه گلستان، دفتر مرکز رشد دانشگاه مشترک دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری گلستان

ایمیل مرکز:roshd.golestanuni@gmail.com

شماره تماس: 01738735959


تعداد بازدید: 866