مرکز رشد

اولین تور فناوری (راهیان پیشرفت) ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان برگزار شد

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

به همت مرکز رشد مشترک دانشگاه و بسیج اساتید، تور فناوری (راهیان پیشرفت) ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان  برگزار شد.

تور فناوری با هدف تعامل هوشمند با زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور و ارتقاء سطح علمی و فناوری اساتید  از تاریخ 16 لغایت 18 بهمن ماه سالجاری با حضور 20 عضو هیات علمی از دانشکده های فنی و مهندسی، علوم و علم انسانی برگزار گردید.
در این برنامه از پژوهشکده ها و واحد های فناور مختلف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پارک پردیس فناوری، مجتمع فناوری دانشگاه شریف، برج های فناوری پارک علم و فناوری امیر کبیر و کارخانه نوآوری آزادی تهران بازدید به عمل آمد.


تعداد بازدید: 157