مرکز رشد

نشست رئیس مرکز رشد مشترک دانشگاه با رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گلستان

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

در راستای همکاری های مشترک، نشستی فی مابین مدیران مرکز رشد دانشگاه های گلستان و  علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

دکتر رحیم زاده مدیر مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان اذعان داشت با توجه به وجود اعضای هیات علمی توانمند و متخصص درهر دو دانشگاه، این نشست می تواند منجر به گسترش همکاری های مشترک در توسعه تولیدات محصولات فناورانه و حل مشکلات استان و کشور باشد.

در پایان مقرر شد در حوزه توانمندسازی هسته ها و واحد های فناور، تجاری سازی محصولات فناورانه و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی هر دو دانشگاه و ... بستر همکاری ها ایجاد و توسعه یابد.


تعداد بازدید: 140