مرکز رشد

نشست رئیس مرکز رشد مشترک دانشگاه با رئیس پارک علم و فناوری گلستان

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

در راستای تعاملات و همکاری بیشتر، نشست رئیس مرکز رشد مشترک دانشگاه با دکتر حامد پاک نژاد رئیس پارک علم و فناوری گلستان برگزار شد.
در این نشست به بررسی مسائل، موضوعات و سیاست‌گذاری فعالیت ها در مرکز رشد و حمایت های مختلف از هسته ها و واحدهای فناور پرداخته شد.

شایان ذکر است وابستگی سازمانی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه گلستان از 1401/04/22 به مرکز رشد مشترک واحد های فناور دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری گلستان تغییر یافته است.


تعداد بازدید: 175